plen

pakietGmina Białobrzegi przygotowała Pakiet Pomocy dla przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Białobrzegi, których firmy dotknięte zostały skutkami epidemii COVID-19. Firmy mogą skorzystać z trzech różnych form pomocy.

Pakiety pomocowe przygotowane przez Urząd Miasta i Gminy mają za zadanie wspomóc naszych przedsiębiorców (osoby prawne i osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, podmioty prowadzące działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym), zmagających się z efektami epidemii koronawirusa w Polsce. Celem pomocy jest złagodzenie skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej.

Firmy mogą skorzystać z trzech różnych form pomocy: 

1) Pakietu Pomocy Przedsiębiorcom
2) Pomocy de minimis
3) Zwolnień wynikający z Uchwały Rady Miasta i Gminy (w przygotowaniu)

1) PAKIET POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM
Pakiet pomocy adresowany jest do przedsiębiorców, których firmy ucierpiały w związku z pandemia COVID-19 ale tylko tych, którzy nie znajdowali się w trudnej sytuacji ekonomicznej według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz nie posiadali zaległości podatkowych z tytułu podatków lokalnych za lata ubiegłe i za miesiące od stycznia do marca 2020 roku.

Przedsiębiorcy dotknięci konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o ulgi w płatnościach za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 2020 r. z tytułu:
- podatku od nieruchomości (dotyczy wyłącznie nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej)
- podatku od środków transportowych
- podatku rolnego (dotyczy przedsiębiorców prowadzących gospodarstwo rolne) w formie:

odroczenia terminu płatności na okres: od 3 do max 12 miesięcy – wniosek składamy przed upływem terminu płatności rat podatku,
rozłożenia na raty należności max do 12 rat – wniosek składamy do 30 września 2020 r.
umorzenia zaległości podatkowych przedsiębiorcy (w przypadku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości dotyczy wyłącznie nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – wniosek należy złożyć po upływie płatności raty podatku.

W celu uzyskania ulgi przedsiębiorca powinien złożyć wniosek  oraz dołączyć podstawowe wymagane dokumenty:

2) POMOC W RAMACH DE MINIMIS
Niezależnie od pomocy przewidzianej dla przedsiębiorców w związku z poniesieniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, przedsiębiorcy mogą się starać o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w formie pomocy publicznej de minimis w formie:
odroczenia terminu płatności - wniosek składamy przed upływem terminu płatności rat podatku,
rozłożenia na raty należności - wniosek składamy do 30 września 2020 r.
umorzenia zaległości podatkowych przedsiębiorcy w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych - wniosek należy złożyć po upływie płatności raty podatku.

W celu uzyskania ulgi w ramach pomocy de minimis przedsiębiorca powinien złożyć wniosek (w zał.). oraz dołączyć podstawowe wymagane dokumenty:

3)UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY
W dniu 14 maja 2020 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwałę nr XIX/141/2020,  skierowaną do  przedsiębiorców najbardziej dotkniętych przez epidemię koronawirusa. Uchwała pozwala wprowadzić zwolnienia od podatku od nieruchomości dla firm , którym wprowadzono określone w przepisach prawa ograniczenia w ich działalności.  
Uchwała zakłada zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, wskutek wprowadzonych przez Rząd ograniczeń w zakresie:
- restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych,
- hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania,
- fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych,
- usług związanych z poprawą kondycji fizycznej,
- usług związanych ze sportem, działalnością rozrywkową i rekreacyjną w szczególności polegającą na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych, basenów, siłowni, klubów fitness. Zwolnienie obejmuje miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.
Zwolnienie może być przyznane nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Szczegóły w uchwale:

http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/5647/

Jak złożyć wnioski?
- tradycyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej
- elektronicznie - poprzez e-PUAP na adres ESP EPUAP: /94bu18agpg/skrytka.
- do urny, znajdującej się w przedsionku budynku Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach.


UWAGA
Służymy pomocą telefoniczną tel. 483863023 w przypadku jakichkolwiek trudności związanych z wypełnieniem ww. dokumentów. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Zależy nam na sprawnym rozpatrywaniu wniosków, dlatego prosimy o dokładne uzupełnienie formularza i przedłożenie wskazanych dokumentów, co wpłynie na skrócenie czasu prowadzonego postepowania.

 logo UE rgb 1 2

 

679gison sip2

 

czyste powiet

 

 

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 

images

pobrane

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid