Czytaj więcej...1 lipca br. rozpoczyna się głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Białobrzegów na 2024 rok. Do rozdysponowania jest 194 518,00 zł.

Od 1 lipca 2023 r. do 16 sierpnia 2023 r. można głosować na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Białobrzegów. Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów mieszkańców, będą realizowane w 2024 roku.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Urząd Miasta i Gminy rozpoczął prace nad opracowaniem nowej Strategii rozwoju Gminy Białobrzegi na lata 2023-2030. Zapraszamy mieszkańców gminy do aktywnego udziału w jej tworzeniu.

Miasto i Gmina Białobrzegi przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2023–2030, która będzie określać zasoby, potencjały oraz kierunki rozwoju gminy na najbliższe lata. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Miasto i Gminę Białobrzegi polityki społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2030 roku.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Na podstawie uchwały Nr XLIX/418/2023 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw oraz  zarządzenia nr 24/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie określenia wzoru formularza opinii w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych w dniach  02.02.2023 r. – 21.02.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje wśród mieszkańców sołectw.

Konsultacje dotyczą zmiany §  19 ust. 1 Statutu Sołectwa, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„19.1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza Rada, określając miejsce oraz termin Zebrania Wiejskiego, który powinien przypadać w okresie 6 miesięcy od daty zakończenia kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej”.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Zakończył się I etap konkursu na nazwę dla Białobrzeskiego Centrum Kultury polegający na ocenie spełnienia wymagań regulaminowych udziału w konkursie. Komisja konkursowa po dokonaniu oceny zgłoszonych propozycji nazwy do drugiego etapu – głosowania internetowego, zakwalifikowała 8 propozycji: Balbinka,  Biała Gąska,  Biała Gęś,  Białe Brzegi,  BOKICZ (Białobrzeski Ośrodek Kultury i Czytelnictwa),  Fabryka Talentu,   Ławeczka,   Stary Fortepian.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Miejsko Gminny Ośrodek Kultury po nowym roku zmieni nazwę na Białobrzeskie Centrum Kultury. Ogłaszamy konkurs na nazwę dla nowo powstałej instytucji.

Budowa nowego budynku domu kultury jest dobrym momentem aby nadać, największej w gminie Białobrzegi instytucji kultury, nową nazwę. Dlatego decyzją Rady Miasta i Gminy dotychczasowa nazwa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zmieni się na Białobrzeskie Centrum Kultury.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Rozpoczyna się zapowiadana inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Białobrzegi. Przystąpienie do spisu jest warunkiem koniecznym, aby w przyszłości ubiegać się o środki finansowe na wymianę pieców.

W związku z potrzebą działań na rzecz ochrony powietrza i ochrony zdrowia mieszkańców naszej społeczności, Gmina Białobrzegi przystąpiła do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Na ten cel gmina pozyskała 69.716,40 zł (100% wartości zadania).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Na białobrzeskim Rynku pojawią się elementy turystyczno-historyczne. Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne oraz Urząd Miasta i Gminy wspólnie zagospodarują teren przed Ratuszem elementami małej architektury.

Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w tym projekcie. Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne otrzyma prawie 100 tys. zł z Lokalnej Grupy Działania Zapilicze na realizację projektu Turystyczno-historyczne elementy Rynku miasta Białobrzegi. Na białobrzeskim, rynku stanie ławeczka Jeremiego Przybory, współtwórcy Kabaretu Starszych Panów, który był częstym gościem w Białobrzegach.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach, w ramach zadań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji, zwraca się z prośbą o wypełnienie przez osoby zainteresowane ankiety, dotyczącej wymiany pieców.

Ankieta będzie pierwszym krokiem do pozyskania informacji o zainteresowaniu mieszkańców Miasta i Gminy Białobrzegi  tym tematem. Pozyskane informacje będą pomocnym elementem w momencie pojawienia się możliwości pozyskania zewnętrznych środków na dofinansowanie przez Urząd wymiany pieców.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Burmistrz Miasta i Gminy podpisał umowę na opracowanie zagospodarowania białobrzeskich jezior. Zapraszamy mieszkańców do włączenia się ze swoimi pomysłami rozwiązań funkcjonalno-technicznych, które wzbogacą projekt.

Opracowanie dokumentacji pod nazwą „Terenowa infrastruktura białobrzeskich jezior” wykona Instytut OZE sp. z o.o. z Kielc. Generalne założenia projektowe przewidują stworzenie wokół białobrzeskich jezior (wschodniego i zachodniego) terenu przeznaczonego do wypoczynku, spacerów, atrakcyjnego wizualnie. Osiągnąć to można poprzez różne formy architektoniczne.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Drodzy Mieszkańcy, Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi informuje, że ze względu na zbyt małą ilość złożonych ankiet deklarujących chęć udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii Gmina Białobrzegi nie przystąpi do udziału w konkursie 4.1 RPO WM.

Jednocześnie informujemy, że nabór ankiet zostaje ponownie otwarty – zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wypełnienia i składania ankiet osobiście w Urzędzie Gminy w Białobrzegach (pokój nr 12) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30.

Czytaj więcej...

Polecamy


 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

 

budzet obywatelski

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid