plen

 

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Białobrzegi na rok szkolny 2018/2019.

 

Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku
o przyjęcie wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19.02.2018 r. – 16.03.2018 r. 07.05.2018 r. – 11.05.2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19.03.2018 r. – 21.03.2018 r. 14.05.2018 r. – 15.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

23.03.2018 r. 18.05.2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

26.03.2018 r. – 28.03.2018 r. 21.05.2018 r. – 23.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

 

29.03.2018 r. 25.05.2018 r.

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do I klas oraz oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Białobrzegi na rok szkolny 2018/2019.

 

 
Rodzaj czynności
Termin                           w głównym postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2018 r. - 26.03.2018r.

04.06.2018r.-08.06.2018r.

01.03.2018r.-19.03.2018r.*
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej* 23.03.2018 r.* 11.06.2018r.*
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej* 26.03.2018r.* 12.06.2018r.*

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

04.04.2018r.-11.04.2018r.

14.06.2018r.-15.06.2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.04.2018r.

18.06.2018r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 25.04.2018r.-26.04.2018r. 19.06.2018r.-20.06.2018r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 07.05.2018r. 25.06.2018r.

 

 

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

kolektory 16032015

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

Informacje archiwalne

 

logo archiwum

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid