plen
  • Określenie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, ogłoszenie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniach prowadzonych w roku szkolnym 2020/2021

    Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do: publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych, określa Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 stycznia 2020 roku..

    Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym    oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określają: Uchwała Nr XXVIII/239/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2017 r. oraz Uchwała  Nr XXXVIII/321/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 marca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

baner na stronę urzędu gminy 250x250

 

airly

wifi4eu

 

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid