loga MKiŚ WFOŚiGW i NFOŚiGW 3Szanowni Państwo!

Województwo Mazowieckie organizuje od 2017 roku konkurs „Samorządowy lider cyfryzacji”. W celu odświeżenia formuły konkursu, pełniącego ważną rolę w promocji rozwiązań budujących wartości społeczne, jak i dla ukierunkowanej aktywizacji wybranych grup jednostek odpowiedzialnych za szczególną misję w systemie wsparcia społecznego, w ramach najnowszej edycji Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował aby adresatami konkursu były następujące jednostki:

 • szkoły i placówki publiczne albo niepubliczne, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz placówki, o których mowa w art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe;
 • jednostki kultury, będące formami organizacyjnymi działalności kulturalnej wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury), z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o  których mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy.

Założeniem konkursu niezmiennie pozostaje wyróżnienie jednostek, których dorobek i aktywność w zakresie transformacji cyfrowej wyróżnia się spośród pozostałych na terenie województwa mazowieckiego w obszarze zastosowań nowoczesnych technologii cyfrowych i systemów informacyjno-komunikacyjnych dla celów społecznych. Konkurs wspiera ukazanie szeroko pojętej opinii publicznej kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności zgłoszonej jednostki oraz promowanie działań z  zakresu cyfryzacji, które usprawniają realizację zadań podnoszących jakość życia mieszkańców Mazowsza. Przyjęta dla obecnej edycji forma wyłonienia zwycięzców, polegająca na przeprowadzeniu głosowania wśród samych uczestników niesie także walor wymiany wiedzy i najlepszych praktyk wśród jednostek o podobnej charakterystyce funkcjonowania oraz możliwość obserwacji optymalnych rozwiązań z punktu widzenia własnej jednostki. Podstawowymi elementami konkursu są:

 • wyłonienie liderów cyfryzacji – instytucji w danym okresie wdrażających najbardziej wartościowe społecznie rozwiązania cyfrowe, wspierające mieszkańców w kluczowych obszarach edukacji i  kultury;
 • ukazanie działań, z zakresu cyfryzacji, które przyczyniły się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców, np. poprzez automatyzację wybranych czynności, usprawnienie administracji, zapewnienie zwiększonego dostępu do usług, itp.;
 • zaprezentowanie innowacyjnych i inspirujących pomysłów oraz projektów unikalnych dla danej instytucji lub nowatorskiego wykorzystania już dostępnych technologii.

Z uwagi na znacznie poszerzoną misję popularyzacji tej inicjatywy i wynikających z niej celów edukacyjnych oraz informacyjnych, przeprowadzono  aktualizację założeń przedmiotowego konkursu łącznie ze zmianą jego identyfikacji wizualnej (oznakowanie i logotyp konkursu). Zmieniona została też nazwa konkursu z węższego ujęcia jakim był dotychczas „Samorządowy lider cyfryzacji”, na określenie otwarte i uniwersalne jakim jest „Mazowiecki lider cyfryzacji”. Nowa nazwa zapewni także silniejszą identyfikację marki z regionem i działaniami prospołecznymi Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W ramach przeprowadzenia najnowszej edycji konkursu 2024 wyodrębniono dwie kategorie, o  podstawowym znaczeniu społecznym:

 • Kategoria 1 – Cyfrowa Szkoła;
 • Kategoria 2 – Cyfrowa Kultura.

Dla laureatów każdej z kategorii przewidziano nagrody finansowe w wysokości:

 • I miejsce – 50 000 zł brutto;
 • II miejsce – 25 000 zł brutto;
 • III miejsce – 10 000 zł brutto.

Wszelkie informacje, w tym regulamin konkursu, zasady zgłoszenia dostępne są pod linkiem: https://geodezja.mazovia.pl/mazowiecki-lider-cyfryzacji.html

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o poinformowanie podległych Państwu placówek oświatowych i jednostek kultury o możliwości wzięcia udziału w konkursie i wysłania zgłoszenia w regulaminowym terminie 22 kwietnia 2024 r. oraz zachęcenie do czynnego udziału tych ze szczególnymi osiągnięciami. Zgłoszeń mogą dokonywać przedstawiciele jednostek samodzielnie bez konieczności uzyskania rekomendacji organów którym podlegają. Będę również zobowiązany za propagowanie konkursu przez Państwa kanały komunikacyjne, takie jak strony internetowe, media społecznościowe czy tablicę ogłoszeń.

Życzę powodzenia, sukcesów i wspaniałych inspiracji!

Z poważaniem

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

CG_Regulamin VII edycji konkursu SLC_v11fin.docx

logo bieg pilicy 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz 152901 logo zapilicze 115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid