Profil „Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach” jest oficjalnym kanałem Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegach w serwisie Facebook.com. Znajdziecie tu m.in. informacje dla mieszkańców, turystów o bieżących wydarzeniach i prowadzonych działaniach miejskich, a także innych ważnych planowanych inicjatywach związanych z miastem.


Regulamin określa zasady i warunki zamieszczania komentarzy i opinii na profilu. Wprowadzenie regulaminu nie oznacza ograniczenia możliwości prowadzenia dyskusji lub dzielenia się swoimi opiniami. Zasady mają na celu wyeliminowanie treści propagujących przemoc, sprzecznych z prawem, mowy nienawiści, ośmieszania i obrażania innych Użytkowników serwisu, pomówień, a także spamu oraz promowania fake newsów czy treści naruszających zasady netykiety.
 
Zachęcamy do przestrzegania zasad w trosce o utrzymanie poziomu dyskusji i budowania atmosfery wzajemnego szacunku.
 
Jednocześnie informujemy, że profil nie jest oficjalnym kanałem do podejmowania jakichkolwiek działań formalnych związanych z działalnością Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegach i jednostki organizacyjne Miasta, w tym składania skarg i reklamacji. Wszelkie treści o takim charakterze będą informacyjnie przekazywane do odpowiednich komórek Urzędu Miasta i Gminy  oraz jednostek, bez gwarancji uzyskania wiążącej odpowiedzi i rozpatrzenia sprawy.
 
Niezbędne informacje, jak załatwić sprawy urzędowe, w tym reklamacje i skargi, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.bialobrzegi.pl/
Postanowienia ogólne Regulaminu:
 
1. Właścicielem profilu „Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach” na Facebook.com (https://www.facebook.com/umigbialobrzegi), jest Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9,

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 48 386 30 10
 
2. Prowadzenie profilu Właściciel powierza pracownikom Wydziału Organizacyjnemu oraz Samodzielnemu Stanowisku ds. Informatyki,  Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegach,  26-800 Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, tel. 48 386 30 10, :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..(zwanym dalej „Prowadzącymi”).
 
3. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z profilu „Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach”, a także prawa i obowiązki Użytkowników.
 
4. Użytkownikiem profilu „Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach" na Facebook.com może być tylko osoba posiadająca konto w serwisie Facebook.com.
 
5. Każdy Użytkownik korzystający z profilu „Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach” na Facebook.com zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 
6. Zasady korzystania z profilu „Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach” na Facebook.com

 • · nie przeklinaj.
 • · nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców. Każda osoba zobowiązana jest do okazywania szacunku pozostałym Użytkownikom.
 • · nie podszywaj się pod innych.
 • · nie publikuj ogłoszeń ani reklam, konkursów komercyjnych.
 • · nie spamuj – nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach, wielokrotnie.
 • · nie pisz WIELKIMI literami.
 • · nie zamieszczaj komentarzy,  które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym w szczególności treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, itp.
 • · zachęcamy do zamieszczania wypowiedzi zgodnych z zasadami ortografii oraz poprawnego stosowania odmian wyrazów i zwrotów grzecznościowych.
 • · szanuj prawo do własności w sieci – publikując zdjęcie czy przytaczając wypowiedź, należy podać autora i źródło.
 • · na profilu mile widziane są wypowiedzi merytoryczne, opierające się na faktach i kulturalne.


7. Za skutki działań Użytkownika, polegających na umieszczaniu określonych komentarzy, opinii lub innych treści na profilu „Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach" na Facebook.com, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.

8. Właściciel  nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z profilu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub serwisu społecznościowego Facebook.com.
 
9. Odpowiedzialność Właściciela za działania wobec Użytkownika oraz osób trzecich w związku z korzystaniem z profilu „Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach” na Facebook.com jest wyłączona.
  
10. Użytkownicy mają prawo do wyrażania swojej opinii.  Każda opinia Użytkowników jest traktowana jako prywatne, subiektywne zdanie na określony temat. Na profilu mogą być prowadzone dyskusje między Użytkownikami, pod warunkiem stosowania się do zasad korzystania z profilu zawartych w punkcie 6 Regulaminu.
 
Naruszenie postanowień Regulaminu:
 
1. Prowadzący profil „Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach” na Facebook.com zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu.

2. Komentarze będą automatycznie wyłączane w następujących przypadkach.

- zawierają link

- publikujące konto istnieje krócej niż miesiąc

- publikujące konto nie posiada znajomych w swoim profilu
 
3. Treści powtarzające się pod wątkami, nie wnoszące żadnych wartości do prowadzonej na profilu dyskusji, będą pozostawiane bez odpowiedzi lub usuwane.
 
4. Prowadzący profil „Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach” na Facebook.com zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika, gdy:
 
Użytkownik korzysta z profilu „Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach”, naruszając obowiązujące zasady oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności zawarte w punkcie 6;
 
Nazwa Użytkownika jest niezgodna z prawem, dobrymi obyczajami, jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub sugeruje, że jest to profil wykorzystywany przez Urząd Miasta Gminy w Białobrzegach lub jednostki organizacyjne Gminy, co może wprowadzać w błąd pozostałych Użytkowników.  
 
Zasady dotyczące ochrony danych osobowych:
 
1. Użytkownicy Facebooka zakładając konto akceptują politykę prywatności, regulamin i zasady określone na https://www.facebook.com/legal/terms.
 
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Facebook.com
 
3. Zakres przetwarzanych danych jest określony w Regulaminie  / polityce prywatności Facebook.com
 
 
Postanowienia końcowe Regulaminu:
 
1. Regulamin jest dostępny na stronie www.bialobrzegi.pl
 
2. Regulamin obowiązuje od momentu udostępnienia go poprzez stronę bialobrzegi.pl na profilu „Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach” na Facebook.com.
 
3. Właściciel strony ma prawo do zakończenia działania profilu „Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach” na Facebook.com w dowolnym momencie.
 
4. W przypadku nieważności któregoś z postanowień Regulaminu, ważność pozostałych nie podlega wygaśnięciu.
 
5. We wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, obowiązują postanowienia zawarte w regulaminie i Polityce prywatności serwisu Facebook.com: https://www.facebook.com/legal/terms.


 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz 152901 logo zapilicze 115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid