20211230 161334 002W dniu 30 grudnia Rada Miasta i Gminy uchwaliła budżet gminy Białobrzegi na 2022 rok. W planach jest między innymi zrealizowanie zadań inwestycyjnych za prawie 11 mln zł.

Na sesji Rady Miasta i Gminy radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2022 rok. Dochody gminy planowane są na 52.394.476 zł, zaś wydatki na kwotę 56.035.398,18 zł. Deficyt wyniesie 3.640.922,18 zł i pokryty będzie z wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Wśród wydatków najwięcej pochłonie oświata 33,7% (18 mln), pomoc społeczna 21,9% (11 mln) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14,9% (8 mln). Na inwestycje przeznaczono 10.941.953,18 zł.

Wśród największych zadań, które planuje się wykonać w 2022 roku są: przebudowa targowiska miejskiego, dokończenie kanalizacji osiedla Borki, zakończenie budowy domu kultury oraz świetlicy wiejskiej w Suchej.

Wśród zadań drogowych realizowane będą: budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy szkole podstawowej, przebudowa skrzyżowania w Szczytach, budowa ścieżki rowerowej przy DK48 w kierunku miejscowości Szczyty, budowa ulicy Orzeszkowej i Krakowskiej w Białobrzegach oraz ulicy Sosnowej w Suchej i Szafirowej w Kamieniu. Planowana jest również budowa zatok postojowych na ulicy Kościelnej.

Do najważniejszych inwestycji należeć będą również zadania związane z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych: budowa ścieżki edukacyjnej przy wschodnim jeziorze w Białobrzegach oraz budowa wału przeciwpowodziowego oraz rozpoczęcie prac na terenach nadpilicznych.

Planowane jest również wykonanie nowego placu zabaw w przedszkolu nr 1 oraz modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego. W wielu sołectwach dobudowane zostanie oświetlenie uliczne. Wykonany zostanie projekt dworca autobusowego.

Jak podkreślano na sesji, wykonaniu wszystkich zadań zagrozić mogą jedynie lawinowo rosnące ceny. Wszystko zależeć będzie od ofert, które pojawią się na postępowaniach przetargowych. Zaznaczyć należy, że mogą również pojawić się nowe zadania, związane z pozyskaniem środków zewnętrznych, bowiem gmina złożyła kilka wniosków na różne zadania do instytucji unijnych, rządowych i samorządu woj. mazowieckiego. Ich pozyskanie umożliwi wprowadzenie w ciągu roku do budżetu kolejnych zadań.

 000ENE57FV4XD3BA C411

 

 

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

 

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid