plen

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 10 kwietnia 2020 r.
na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.
z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) wydał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Na mocy tego rozporządzenia działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych
opiekunów pozostało zawieszone do 26 kwietnia 2020 r. Zgodnie z § 1 ust. 2 powyższego
rozporządzenia, ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 polega
na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przekazanej do Wydziału Polityki
Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informacji dotyczącej wydanego rozporządzenia
wskazało również, że zawieszenie działania żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów
wynikające z tego rozporządzenia nie powinno być oznaczane w Rejestrze Żłobków.
Informacja o zawieszeniu działalności związanej z prowadzeniem żłobka, klubu dziecięcego lub
dziennego opiekuna powinna być przekazywana przez PIU Emp@tia (lub bezpośrednio w Rejestrze
Żłobków w przypadku gminnych instytucji opieki) jedynie w sytuacji, gdy zawieszenie to nie jest
związane z powszechnym zawieszeniem działania instytucji opieki w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19 na mocy tego rozporządzenia albo poleceń wojewodów wydawanych od 11 marca dla
żłobków i klubów dziecięcych oraz od 3 kwietnia dla dziennych opiekunów

Mając na uwadze powyższe proszę o możliwie jak najszybsze przekazanie tej informacji
podlegającym Państwu nadzorowi instytucjom opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Bardzo proszę
również o opublikowanie tej informacji na stronach internetowych Państwa urzędów.

Z poważaniem
Anna Karpińska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Pismo PDF

Pakiet 10 wynik na półmetku NSP 2021 002

 nsp 300x600px 002

 

679gison sip2

 

czyste powietrze1

stop smog

airly

wifi4eu

 

szacowanie strat

azest res

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

 

uth

LPM logo 2018 rgb

 

images

pobrane

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid