1920x810Na podstawie uchwały Nr XLIX/418/2023 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw oraz  zarządzenia nr 24/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie określenia wzoru formularza opinii w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych w dniach  02.02.2023 r. – 21.02.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje wśród mieszkańców sołectw.

Konsultacje dotyczą zmiany §  19 ust. 1 Statutu Sołectwa, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„19.1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza Rada, określając miejsce oraz termin Zebrania Wiejskiego, który powinien przypadać w okresie 6 miesięcy od daty zakończenia kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej”.

Na podstawie zapisów obowiązującego Statutu Sołectwa nie jest możliwe ogłoszenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, mimo upływającej czteroletniej kadencji. Zaproponowana zmiana umożliwi obecnej Radzie Miasta i Gminy Białobrzegi zarządzenie wyborów Sołtysów  i Rad Sołeckich.

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa udostępniony jest do publicznego wglądu  w okresie konsultacji w:

  • Biurze Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, (pokój nr 26 w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach)
  • na stronie internetowej Miasta i Gminy Białobrzegi – zakładka „konsultacje społeczne”,
  • u sołtysa.

Wypełniony i podpisany formularz zgłaszania opinii można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach:

  1. w sekretariacie (pokój nr 23- I piętro),
  2. za pośrednictwem Sołtysa,
  3. drogą elektroniczną.

 

Projekt uchwały w sprawie statutu Sołectwa Brzeska Wola.pdf

Projekt uchwały w sprawie statutu Sołectwa Brzeźce.pdf

Projekt uchwały w sprawie statutu Sołectwa Budy Brankowskie.pdf

Projekt uchwały w sprawie statutu Sołectwa Jasionna.pdf

Projekt uchwały w sprawie statutu Sołectwa Kamień.pdf

Projekt uchwały w sprawie statutu Sołectwa Mikówka.pdf

Projekt uchwały w sprawie statutu Sołectwa Okrąglik.pdf

Projekt uchwały w sprawie statutu Sołectwa Stawiszyn.pdf

Projekt uchwały w sprawie statutu Sołectwa Sucha.pdf

Projekt uchwały w sprawie statutu Sołectwa Szczyty.pdf

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII.pdf

 

Link do obowiązujących statutów sołectw:

https://www.bialobrzegi.pl/samorzad/statuty.html

Uchwała XLIX-418-2023 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi.pdf

Zarządzenie nr 24-2023 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi.pdf

 

 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid