plen

 polska

 

OGŁOSZENIE

Gmina  Białobrzegi przystąpiła do realizacji zadania pt: Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania – 105 753,60 zł

całkowita wartość zadania – 105 753,60 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma zapewniać wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym oraz czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki.

Oczekiwane rezultaty:

W ramach Programu Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego przewidywane są 1544 godziny wsparcia łącznie dla 8 osób, przy czym na 1 osobę ustalono limit 193 godzin wsparcia.

W ramach Programu Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego przewidywane są 70 dni pobytu całodobowego dla 7 osób, przy czym na 1 osobę ustalono limit 10 dni wsparcia/pobytu.

WAŻNE

  • W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1876 z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
  • Usługa opieki wytchnieniowej przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”.
  • Uczestnik programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 znajdziesz na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021  

 

 logo UE rgb 1 2

 

679gison sip2

 

czyste powietrze1

 

 

ceeb12stop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

 

LPM logo 2018 rgb

 

images

pobrane

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid