UWAGA SMOG!

Co robić w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania
Pył zawieszony PM10 średniodobowy (poziom dopuszczalny) w powietrzu.

Zagrożenie Poziom2

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania – 100 [µg/m3]- Pył zawieszony PM10 średniodobowy (poziom dopuszczalny) w powietrzu.

 
   

Obszar ryzyka obejmuje:

Miasto Białobrzegi

 

Wrażliwe grupy ludności

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa)
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc)
Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci
Osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy

 

Zalecenia (ogół ludności)

Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła
Ogranicz wietrzenie pomieszczeń
Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku, piecyku kominkowym, piecyku ozdobnym
Zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi

 

Zalecenia (wrażliwe grupy ludności)

Ogranicz przebywanie na otwartej przestrzeni lub używaj maseczki przeciw smogowej
Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz
Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach
Osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 

Zakres działań

Zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach

Zalecenie korzystania z komunikacji ogólnej zamiast komunikacji indywidualnej
Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów
Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych „bio” (liści, gałęzi,), w ogrodach oraz na innych terenach osób fizycznych

 
   

Co robić w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania
Pył zawieszony PM10 średniodobowy (poziom dopuszczalny) w powietrzu.

Zagrożenie Poziom1

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania – 50 [µg/m3]- Pył zawieszony PM10 średniodobowy (poziom dopuszczalny) w powietrzu.

 
   

Obszar ryzyka obejmuje:

Miasto Białobrzegi

 

Wrażliwe grupy ludności

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa)

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc)

Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci

Osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy

 

Zalecenia (ogół ludności)

Zalecenie korzystania z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo)

Zalecenie korzystania z komunikacji ogólnej zamiast komunikacji indywidualnej

 

Zalecenia (wrażliwe grupy ludności)

Ogranicz przebywanie na otwartej przestrzeni lub używaj maseczki przeciw smogowej
Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz
Ogranicz spacery z małymi dziećmi

 

Zakres działań

Zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach i spalania „bio” na otwartej przestrzeni

Zalecenie korzystania z komunikacji ogólnej zamiast komunikacji indywidualnej
Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów

 

Bieżące śledzenie informacji

Bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych z czujników Airly (https://airly.org/map/pl/#51.6345111041,20.9271484072)

 

 

 

UWAGA MIESZKAŃCY

Zgodnie z § 18 i §19 UCHWAŁY NR 115/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 8 września 2020r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne o których mowa w §18 przekazują wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), deklarację o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszelkich budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę, w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła. Zakres informacji, które zawiera deklaracja określa załącznik nr 10 uchwały.

Pobierz załącznik nr 10 z złóż deklarację na sekretariat UMiG.
Składanie deklaracji obwiązuje od października 2020 r.

Wzor_informacji_o_wymianie_zrodla_ciepla.docx

 

 Zarządzenie nr 62/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 10 czerwca 2022 w sprawie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów w paleniskach na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi

 

 

ULOTKI INFORMACYJNE:

 


 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid