prow 2014 2020 logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Białobrzegach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywany wynik operacji: II etap przebudowy targowiska miejskiego

 

Opis operacji:

  • nazwa operacji: „Mój Rynek – przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II”
  • cel operacji: rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Białobrzegach.
  • planowane wyniki operacji / efekty: targowisko będzie spełniać warunki określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1230)
  • nazwa działania PROW 2014-2020 w ramach którego realizowana jest operacja: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”
  • wartość projektu:  1 895 430,00 zł
  • wartość uzyskanego dofinansowania:   980 538,00 zł

logo bieg pilicy 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid