plen

malpa inspGmina Białobrzegi pozyskała prawie 150 tys. zł na bezpłatne szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych dla naszych mieszkańców w ramach projektu - “Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego !”.

Grant o wartości 147.840,00 zł otrzymała Gmina Białobrzegi na projekt mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Dofinansowanie wynosi 100%.


Program skierowany jest do dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego (od 25 roku życia), chcących nauczyć się bezpiecznego korzystania z internetu. Szkolenia pokażą, jak internet przydaje się w prowadzeniu własnego biznesu czy poznawaniu sposobu funkcjonowania sieci społecznościowych, jak również korzystać z sieci i reagować na sytuacje zagrożenia np. rozpoznawanie treści szkodliwych i niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży.

Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw prywatnych, biznesowych, urzędowych za pośrednictwem internetu), poruszania się w portalach społecznościowych, czy wykorzystywania internetu we własnej działalności gospodarczej.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia w 5 modułach tematycznych:
- „Rodzic w internecie”
- „Mój biznes w sieci”
- „Moje finanse i transakcje w sieci”
- „Działam w sieciach społecznościowych”
- „Kultura w sieci”.

Szkolenia rozpoczną się w miesiącu maju 2019 r. wszelkich informacji na temat w/w szkoleń można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi ( 48 613 24 72) oraz w biurze LGD „Zapilicze” (tel. 48 613 23 59). Zapraszamy więc wszystkich chętnych do kontaktu.

plakat a3

 

W ramach grantu, na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, Gmina Białobrzegi zakupi 24 komputery, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do placówek szkolnych: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zapilicze”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Moduły tematyczne do wyboru dla uczestników szkoleń
„Rodzic w Internecie”
Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

„Mój biznes w sieci”
Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

„Moje finanse i transakcje w sieci”
Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

„Działam w sieciach społecznościowych”
Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

„Kultura w sieci”
Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach zsieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

 

baner na stronę urzędu gminy 250x250

 

airly

wifi4eu

 

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid