IMG 2525Przez ostatnie dwa tygodnie w dziesięciu sołectwach gminy Białobrzegi odbywały się wybory sołtysów i Rad Sołeckich. W większości na swoich stanowiskach zostali dotychczasowi sołtysi.

Od 18 marca w każdym sołectwie gminy Białobrzegi mieszkańcy na zebraniach sołeckich wybierali – w głosowaniach tajnych - sołtysów i Rady Sołeckie. W spotkaniach brali udział również burmistrz Adam Bolek, zastępca burmistrza Mieczysław Danielewicz i sekretarz Sławomir Bielecki. W większości sołectw swoje funkcje przez następne cztery lata pełnić będą dotychczasowi sołtysi. W kilku przypadkach mieszkańcy wybrali nowych.

 

Pełna lista sołtysów sołectw gminy Białobrzegi przedstawia się następująco:

Sołectwo Brzeska Wola – sołtys Tomasz Jasiorowski
Sołectwo Brzeźce – sołtys Tadeusz Łukasiak
Sołectwo Budy Brankowskie – sołtys Bożena Rekowska
Sołectwo Jasionna – sołtys Jacek Traczyk
Sołectwo Kamień – sołtys Mariusz Pawlak
Sołectwo Mikówka – sołtys Marek Ziółek
Sołectwo Okrąglik – sołtys Stanisław Zwierzchowski
Sołectwo Stawiszyn – sołtys Piotr Zieliński
Sołectwo Sucha – sołtys Norbert Fołtyn
Sołectwo Szczyty – sołtys Małgorzata Wodzińska

Serdecznie dziękujemy wszystkim sołtysom, którzy zakończyli swoje czteroletnie kadencje za pracę dla swoich miejscowości. Wszystkim nowo wybranym życzymy realizacji zamierzonych planów.

 

logo bieg pilicy 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid