plen

IMG 2525Przez ostatnie dwa tygodnie w dziesięciu sołectwach gminy Białobrzegi odbywały się wybory sołtysów i Rad Sołeckich. W większości na swoich stanowiskach zostali dotychczasowi sołtysi.

Od 18 marca w każdym sołectwie gminy Białobrzegi mieszkańcy na zebraniach sołeckich wybierali – w głosowaniach tajnych - sołtysów i Rady Sołeckie. W spotkaniach brali udział również burmistrz Adam Bolek, zastępca burmistrza Mieczysław Danielewicz i sekretarz Sławomir Bielecki. W większości sołectw swoje funkcje przez następne cztery lata pełnić będą dotychczasowi sołtysi. W kilku przypadkach mieszkańcy wybrali nowych.

 

Pełna lista sołtysów sołectw gminy Białobrzegi przedstawia się następująco:

Sołectwo Brzeska Wola – sołtys Tomasz Jasiorowski
Sołectwo Brzeźce – sołtys Tadeusz Łukasiak
Sołectwo Budy Brankowskie – sołtys Bożena Rekowska
Sołectwo Jasionna – sołtys Jacek Traczyk
Sołectwo Kamień – sołtys Mariusz Pawlak
Sołectwo Mikówka – sołtys Marek Ziółek
Sołectwo Okrąglik – sołtys Stanisław Zwierzchowski
Sołectwo Stawiszyn – sołtys Piotr Zieliński
Sołectwo Sucha – sołtys Norbert Fołtyn
Sołectwo Szczyty – sołtys Małgorzata Wodzińska

Serdecznie dziękujemy wszystkim sołtysom, którzy zakończyli swoje czteroletnie kadencje za pracę dla swoich miejscowości. Wszystkim nowo wybranym życzymy realizacji zamierzonych planów.

 

baner na stronę urzędu gminy 250x250

 

airly

wifi4eu

 

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid