1024px Gtk dialog info.svgBurmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi zawiadamia, że na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr IV/015/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz ustalenia stawki tej opłaty, od dnia 1 marca 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

 

 

 

 

 

 

Gospodarstwo domowe

Odpady gromadzone selektywnie

Odpady gromadzone nieselektywnie

Gospodarstwo jednoosobowe

20,00 zł miesięcznie

40,00 zł miesięcznie

Gospodarstwo dwuosobowe

35,00 zł miesięcznie

70 zł miesięcznie

Gospodarstwo trzyosobowe i więcej

50,00 zł miesięcznie

100 zł miesięcznie

Zmiana stawek opłat nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć, są wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczanej na podstawie dotychczas złożonej deklaracji . Zawiadomienia zostaną doręczone przez pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.
Jednocześnie przypominam, że zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przeprowadzka osób, narodziny dziecka, zgon osoby, sposób gromadzenia odpadów) właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić poprzez złożenie nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

logo bieg pilicy 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid