1920x810W związku z możliwością otrzymania przez Gminę Białobrzegi dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi zaprasza rolników do składania wniosków
w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej ilości  n/w odpadów :

  • folii  rolniczej,
  • siatek do owijania balotów,
  • sznurków,
  • opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Zebrane informacje od Państwa będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji w/w zadania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jeżeli Gmina otrzyma dofinasowanie projekt będzie realizowany jeszcze w tym roku.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Białobrzegi dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania. Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszenia do wyczerpania limitu środków w uzyskanej dotacji. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę
i w terminie, o którym będziemy informować telefonicznie.  Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin, włókniny używanej przy produkcji warzyw, beczek i węży gumowych.!!!

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w sekretariacie  Urzędu Miasta i  Gminy Białobrzegi, oraz w pok. nr 39, a także u sołtysów lub na stronie. POBIERZ TUTAJ

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis. W przypadku korzystania z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie należy złożyć informację o udzielonej pomocy w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzednich lat

Wnioski będą przyjmowane w  sekretariacie Urzędu  pok. nr 23  do 31 sierpnia 2023 r.

 

Załącznik nr 1 wniosek

Załącznik nr 2 oświadczenie pomoc de minimis


 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid