unnamedW związku z możliwością otrzymania przez Gminę Białobrzegi dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi zaprasza rolników do składania wniosków
w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej ilości  n/w odpadów :

·         folii  rolniczej,
·         siatek do owijania balotów,
·         sznurków,
·         opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Zebrane informacje od Państwa będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji w/w zadania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jeżeli Gmina otrzyma dofinasowanie projekt będzie realizowany jeszcze w tym roku.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Białobrzegi dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania. Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszenia do wyczerpania limitu środków w uzyskanej dotacji. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę
i w terminie, o którym będziemy informować telefonicznie.  Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin, włókniny używanej przy produkcji warzyw, beczek i węży gumowych.!!!

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w sekretariacie  Urzędu Miasta i  Gminy Białobrzegi, oraz w pok. nr 39, a także u sołtysów lub na stronie. POBIERZ TUTAJ

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis. W przypadku korzystania z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie należy złożyć informację o udzielonej pomocy w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzednich lat

Wnioski będą przyjmowane w  sekretariacie Urzędu  pok. nr 23 do 13 lutego 2023 r.

Załącznik nr 1 wniosek

Załącznik nr 2 oświadczenie pomoc de minimis

 

 

 

 

Baner Portal strona 1Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid