plen

zd3Gmina Białobrzegi pozyskała dofinasowanie w kwocie 24 500 zł na odbiór i utylizację azbestu z terenu gminy Białobrzegi. Dotacja finansowa pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Środki te pozwolą kontynuować realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Białobrzegi na lata 2014 – 2032”. Koszt całego zadania to 35 000 zł, pozyskana kwota stanowi  70% kosztów kwalifikowanych, a  pozostała  ponad 10 000 zł to wkład własny gminy Białobrzegi. Tegoroczna zbiórka pozwoli na bezpłatny odbiór i utylizację około 100 Mg azbestu  pochodzącego  z około 50 gospodarstw domowych z terenu całej gminy. Prace związane z  przygotowaniem do transportu, załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest rozpoczną się w połowie sierpnia i potrwają do końca września.

- W dalszy ciągu zachęcamy  do składania  wniosków osoby, które jeszcze posiadają ten rodzaj odpadów, co pozwoli nam w przyszłym roku aplikować o kolejne środki przeznaczone na ten cel – mówi zastępca burmistrza Mieczysław Danielewicz.

 logo UE rgb 1 2

 

679gison sip2

 

czyste powiet

 

 

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 

images

pobrane

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid