plen

IMG 1783 1Ruszyły prace budowlane związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w ramach realizacji zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Białobrzegi. Wartość zadania to 15,2 mln zł.

W ramach zadania, istniejąca oczyszczalnia ścieków zostanie rozbudowana o nowe osadniki wtórne. Powstanie stacja dmuchaw, przepompownia wody technicznej, przepompownia osadów oraz budynek odwadniania i suszenia osadów. Poza tym teren oczyszczalni zabezpieczony zostanie wałem przeciwpowodziowym. Wszystko to spowoduje, że oczyszczalnia będzie w stanie przyjąć więcej ścieków oraz jakość odprowadzanej wody będzie lepsza.

Jest to największa inwestycja w ramach realizacji zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Białobrzegi, etap II. Wartość kontraktu to aż 15.248.999,99 zł. Na tę inwestycję Gmina Białobrzegi pozyskała środki z Unii Europejskiej za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 64% wartości zadania.

Termin realizacji zadania to druga połowa 2021 roku. Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawować będzie Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod Warszawa (wartość 405.900 zł).

baner na stronę urzędu gminy 250x250

 

airly

wifi4eu

 

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid