plen

DEK 8017W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej burmistrz Adam Bolek i skarbnik gminy Iwona Czwarno-Olczykowska podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II.

Dofinansowane wynosi 15.005.430,17 zł, a wartość całego zadania to aż 28.761.524,01.


Pod względem wartości finansowej będzie to największa w historii gminy inwestycja, która będzie realizowana w latach 2017-2020. 64% wartości zadania pochodzi z dotacji, reszta z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie. W ramach projektu planuje się budowę nowej sieci kanalizacji o łącznej długości 24,04 km, w tym kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 23,52 km oraz kanalizacji deszczowej o łącznej długości 0,52 km.
Umowa obejmuje kilka zadań:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu dla terenów inwestycyjnych objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną w Białobrzegach
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu na południe od ul. Polnej w Białobrzegach
3. Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w miejscowości Sucha
4. Budowa (modernizację) i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej.
Najprawdopodobniej w maju ogłoszony zostanie przetarg na realizacje tego zadania. Pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.
-Adam Bolek, burmistrz:
DEK 7996- Myślę, że jest to wielki sukces dla naszej gminy, że udało się pozyskać tak dużą kwotę dotacji. Dzięki niej zrealizujemy największe w historii gminy zadanie inwestycyjne, które spowoduje, że prawie 90% gospodarstw domowych w naszej gminie będzie podłączonych do kanalizacji. Warto również zauważyć, że nasz wniosek pod względem punktacji uplasował się na 6 miejscu w kraju i dzięki temu bez problemów znaleźliśmy się w grupie samorządów, które będą mogły realizować takie zadania. Serdecznie dziękuję osobom odpowiedzialnym za przygotowanie wniosku: dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Panu Ryszardowi Bogumiłowi, kierownikowi oczyszczalni ścieków Panu Stanisławowi Żupińskiemu oraz naczelnikowi wydziału inwestycji Panu Przemysławowi Woźniakowi.

 

 logo UE rgb 1 2

 

679gison sip2

 

czyste powiet

 

 

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 

images

pobrane

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid