plen

pilica 22032017Gmina Białobrzegi ogłosiła przetarg na opracowanie "Raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby wykonania budowy zbiornika wodnego w miejscowości Białobrzegi na rzece Pierzchniance".

Zamówienie obejmuje wykonanie opracowania i złożenie kompletnego wniosku do właściwego organu oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiot umowy wynika z nałożonego na samorządy obowiązku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W ubiegłym roku samorząd powiatowy i gminny wystąpił z wnioskiem do RDOŚ o wydanie decyzji środowiskowej, dotyczącej budowy zalewu w Białobrzegach. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie, w którym stwierdza, że do wydania decyzji niezbędne jest wykonanie opracowanie alternatywnej koncepcji zalewu, zlokalizowanej poza obszarem Natura 2000. Przygotowanie koncepcji pozwoli opracować raport oddziaływania na środowisko. Dopiero wtedy nastąpi ocena i wydanie decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
Do tej pory opracowano dwie koncepcje budowy zalewu, wykonano wszystkie niezbędne badania przyrodnicze na obszarze docelowej lokalizacji jak również w obszarach alternatywnych. Wszystkie koszty związane z tym zadaniem samorządy powiatu białobrzeskiego i gminy Białobrzegi ponoszą po 50%. Ponad 120 tys. zł samorządy pozyskały od wojewody mazowieckiego.
Działania związane z budową zalewu realizowane są na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Białobrzeskim, Gminą Białobrzegi, Wojewodą Mazowieckim i Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Gospodarki Wodnej.

 logo UE rgb 1 2

 

679gison sip2

 

czyste powiet

 

 

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 

images

pobrane

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid