plen

20180115 104429Rozstrzygnięty został przetarg na budowę kanalizacji na osiedlu Za Polną. Roboty rozpoczną się wiosną tego roku. Kontrakt opiewa na 2.637.211,24 zł.

W drugim podejściu udało się znaleźć wykonawcę na budowę kanalizacji na osiedlu Za Polną w Białobrzegach. W pierwszym przetargu oferty wykonawców przekraczały wartość zarezerwowanych na ten cel środków finansowych. W zakres prac wchodzi budowa sieci kanalizacyjnej o dł. ponad 4 km. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej gmina rozpocznie prace nad budową i odbudową ulic na tym osiedlu.

Jeszcze w styczniu ogłoszony zostanie przetarg (po raz trzeci - poprzednie oferty przekraczały znacznie zarezerwowane środki finansowe) na budowę kanalizacji w Suchej i modernizację oczyszczalni. Przypomnijmy, Gmina Białobrzegi w ubiegłym roku pozyskała 15 mln zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Suchej i Białobrzegach oraz modernizację oczyszczalni z ścieków w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II.
Pod względem wartości finansowej będzie to największa w historii gminy inwestycja, która będzie realizowana w latach 2017-2020. 64% wartości zadania pochodzi z dotacji, reszta z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie. Wartość wszystkich prac szacowana jest na 28 mln zł brutto.
W ramach projektu planuje się budowę nowej sieci kanalizacji o łącznej długości 24,04 km, w tym kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 23,52 km oraz kanalizacji deszczowej o łącznej długości 0,52 km.
Umowa obejmuje kilka zadań:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu dla terenów inwestycyjnych objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną w Białobrzegach
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu na południe od ul. Polnej w Białobrzegach
3. Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w miejscowości Sucha
4. Budowa (modernizację) i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej.

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

kolektory 16032015

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

Informacje archiwalne

 

logo archiwum

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid