×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Srebrnej na odcinku od km 0+00 do km 0+265 w Białobrzegach”

Wartość dofinansowania wynosi 808 990,93 zł, natomiast całkowita wartość zadania wyniosła 1 001 563,96 zł.

W ramach zadania wybudowano odcinek ulicy Srebrnej o długości 265 m i szerokości jezdni 6,0 m wraz z obustronnymi chodnikami dla pieszych o szerokości 2,0 m. W obszarze inwestycji powstały dwa bezpieczne wyniesione przejścia dla pieszych z kompleksowym oznakowaniem pionowym i poziomym. Na całej długości inwestycji powstała kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.

znaki strona www

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 11 maja 2022r. zakończono roboty budowlane polegające na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w miejscowości Szczyty na drodze gminnej nr 110112w i drodze krajowej nr 48. Odbioru końcowego dokonali przedstawiciele wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy Białobrzegi.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi krajowej nr 48 w miejscowości Szczyty w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 48 z drogą gminną 110112W wraz z przejściami dla pieszych oraz budową oświetlenia.

Podczas realizacji prac przeprowadzono roboty ziemne, roboty związane z wykonaniem podbudowy zarówno dla chodnika jak i drogi gminnej, roboty brukarskie, roboty związane z remontem odwodnienia drogi i roboty związane z wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej.  W wyniku przebudowy powstał chodnik wzdłuż prawej krawędzi jezdni DK48 o szerokości 2,20 m oraz szerokości 2,70 m w miejscu peronu autobusowego całość wydzielono bariera ochronną od pasa jezdni. Wykonano chodnik na wlocie DK 48 i drogi gminnej o szerokości 2,20 m, wykonano przejścia przez drogę gminną oraz drogę krajową. Pod wlotem skrzyżowania drogi gminnej wykonano przepust z rur HDPE. W ramach przebudowy wykonano ścieki podchodnikowe celem odprowadzenia wody opadowej z DK 48. Wprowadzono oznakowanie poziome i pionowe, doświetlono przejścia, wykonano znaki aktywne.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 2 PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY NA DRODZE GMINNEJ NR 110112W I DRODZE KRAJOWEJ NR 48

DOFINANSOWANIE 186 133,69 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 342 686,62 zł

znaki strona www1

 

 

 

Baner Portal strona 1Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid