unnamedUsuwanie folii rolniczych - wnioski na 2021 r

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę Białobrzegi dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Burmistrz Miasta  Gminy Białobrzegi zaprasza rolników do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej ilości  n/w odpadów :

  • folii  rolniczej,
  • siatek do owijania balotów,
  • sznurków,
  • opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin!!!)

Zebrane informacje od Państwa będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji w/w zadania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jeżeli Gmina otrzyma dofinasowanie projekt będzie realizowany jeszcze w tym roku.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Białobrzegi dotacji z NFOŚiGW  zadanie nie będzie realizowane w 2021 roku. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.  Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!!!

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w sekretariacie  Urzędu Miasta i  Gminy Białobrzegi, pok. nr 23 lub  POBIERZ TUTAJ

Wnioski będą przyjmowane w  sekretariacie Urzędu  pok. nr 23 do 28 czerwca 2021 r.

portal22

 

Logo muzeum photoaidcom invert

 

 

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid